Wednesday, February 25, 2009

Sacred morning prayer

कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती।
करमूले तु गोविन्द:, प्रभाते कर दर्शनम्।।

समुद्र वसने देवि, पर्वत स्तन मण्डले।
विष्णु पत्नी: नमस्तुभ्यम्, पाद स्पर्शम् क्षमस्व मे।।

No comments: